Engparken
Artikel
04.05.2018

Nye køkkener giver bedre smagsoplevelser for de ældre

De 46 beboere på plejecentret Engparken i Brande er blandt dem, der hver dag nyder godt af de 425 mio. kr., som Sundheds- og Ældreministeriet i 2017 stillede til rådighed for at give landets plejehjemsbeboere bedre madoplevelser. På Engparken er det lykkedes gennem renovering og ombygning af de 20 år gamle anretter-køkkener, så beboerne nu kan tage del i færdiggørelse og anretning af måltiderne.

Omgivelserne er grønne, og de 46 beboere trives i de hyggelige lejligheder i plejecentret Engparken, der er et af Ikast-Brande Kommunes botilbud til sine ældre og demente borgere.

Byggeriet, der er fra 1998, består af tre blokke i to etager forbundet med glasgange. Der er otte lejligheder og et anretterkøkken på hver etage, og hver etage fungerer som en lille enhed, hvor de otte beboere kan spise sammen. I dag er det blevet muligt, at beboerne kan deltage mere aktivt i bl.a. kartoffelskrælning, bagning og lignende. Det kunne ikke lade sig gøre på samme måde tidligere, hvor køkkenet var et lille, lukket og lidt mørkt rum. Men efter ombygningen er nogle af væggene fjernet, så der nu er lyst og åben forbindelse til spisebordet i fællesrummet.

Tættere på maden

"Alt i de seks anretterkøkkener er nyt," fortæller lokalleder Ruth Juhl Jensen, der glæder sig over, at aktiviteterne omkring maden er rykket tættere på beboerne – netop et af ældreminister Thyra Franks mål med køkkenpuljen til landets plejehjem. "Køkkenbordet er rykket helt frem i køkkenet, så beboerne kan se maden blive anrettet. De kan også selv deltage, for køkkenbordet kan hæves og sænkes, så arbejdshøjden kan tilpasses de ældre, når de hjælper med at klargøre maden. Desuden er bordet på hjul, så vi også kan køre det ud i fællesrummet som en forlængelse af spisebordet."

Opvask, ovn og de larmende maskiner er til gengæld flyttet bagerst i køkkenet, så der er blevet ro. "Al service er placeret på rullevogne, som køres hen til spisebordet, så beboerne kan hjælpe med at dække bord, og efter måltidet kan det brugte service køres direkte til opvasken," forklarer Ruth Juhl Jensen om nyindretningen, der er resultatet af et grundigt forarbejde.

Den optimale ovn

"Vi har inddraget både fag-, demens- og udviklingskonsulenter fra kommunen samt vores egne medarbejdere i projektet, lige- som lederen af det kommunale køkken, Midtjyden, har bidraget med idéer – og bl.a. overbevist os om, at vi skulle investere i en ordentlig kombiovn," fortæller Engparkens leder.

Engparken får kølemad fra det kommunale køkken to gange om ugen, og det var netop kombiovnens kvaliteter i forbindelse med genopvarmning, der førte til valget af RATIONAL CM XS-ovnen til de seks anretterkøkkener. "Og det er vi rigtig glade for. Maden bliver bedre – mindre tør og med mere smag," konstaterer Ruth Juhl Jensen, der kalder ovnene en fornøjelse at arbejde med. "De er simpelthen så nemme at holde rene. Nattevagten sætter det automatiske rengøringsprogram i gang, og tre timer senere er ovnene som nye."
Det er plejepersonalet, der sørger for opvarmningen af maden ved hjælp af ovnens programmer. Personalet er også blevet introduceret til at bruge ovnens øvrige muligheder – f.eks. omelet med bacon og ost på seks minutter eller aftenvagtens lækre, nybagte brød. Eksperimenter og erfaringer skrives ned i en lille bog, så alle kan drage nytte af guiden 'Tarteletter – hvordan?' – de gode historier, som lokallederen kalder dem.

Med til de gode historier hører også de frivillige, der kommer og laver mad fra bunden til beboerne på Engparken. Også her er begejstringen for køkken-renoveringen stor – en renovering, der i øvrigt var koordineret, så der blev taget stor hensyn til beboerne.

Ansvaret for styringen af håndværkerne var lagt i hænderne på Engparkens pedel, Søren Ryberg, der med sin daglige omgang med personale og beboere havde fingeren på pulsen, så generne blev minimeret, mens de to køkkener i hver blok blev renoveret på samme tid.

En let servering

Foruden nyindretning af køkkenerne, er konsulent Ole Jørgensen fra BENT BRANDT også sparringspartner på valg af service, hvor bl.a. melamin er i fokus af flere årsager.

"Vi har bl.a. på anbefaling valgt en meget flot, krakeleret orange skål. Den er meget rummelig, nem at tage fat i og sende videre, for den vejer ikke ret meget. Og beboerne er meget glade for den dejlige, varme farve," siger Ruth Juhl Jensen, der overvejer drikkeglas i polycarbonat som det næste. Apropos farver: De nye køkkener har også gulve i en varm, gulorange farve, der netop signalerer ro og er værdsat hos især demente.