Artikel
05.09.2018

"Næsten for godt til at være sandt"

Da Kolding Kommune fik midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering af køkkener på 8 plejehjem, blev mødet med RATIONAL VarioCookingCenter – tidligere kendt som FRIMA – en øjenåbner for nye køkkenvaner. 2 dage i på besøg i en børnehave med den avancerede koge-/stegeenhed overbeviste de 35 køkkenmedarbejdere om, at der var tid at spare og meget høj kvalitet i vente ved at overgive sig til den nye teknologi. Men allerførst ventede der 4 måneders ombygning…

Cheføkonoma Susanne Nygaard Jensen fra Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune syntes næsten, det lød for godt til at være sandt. Men konsulent Klaus Klinge fra BENT BRANDT var ihærdig i forsøget på at overbevise Susanne og hendes medarbejdere om, at man i stedet for kipgryder og -pander burde vælge RATIONAL VarioCookingCenter.

2 dage som øjenvidner til køkkenarbejdet i en stor børnehave i Hedensted overbeviste det samlede køkkenpersonale: RATIONAL VarioCookingCenter ville være et godt valg. Rigtig godt, siger erfaringerne nu, hvor alle 8 renoverede køkkener har fået installeret den kombinerede koge-/stegeenhed med hæve-/sænkefunktion. En 2 × 14 liter version i de mindre køkkener og 2 × 25 liter på de større steder.

Det betyder, at der kan tilberedes to forskellige ting på én gang, og køkkenpersonalet har overgivet sig til den computerstyrede teknologi.

Et samarbejde med teknologien

"På maskinens display markerer vi, om vi ønsker at lave f.eks. en sammenkogt ret, en steg, karbonader, dampe grøntsager, koge eller brune kartofler, lave risengrød, marmelade eller suppe… - vi kan vælge blandt de hundredvis af professionelle opskrifter, VCC'en rummer," fortæller Susanne. "Og vi kan vælge, om bøffen skal være medium eller gennemstegt, om rørægget skal være lyst eller mørkt – så styrer stegespyddet processen. Vi får at vide, hvornår kødet skal vendes, der skal røres i gryden, eller når saucen er færdig."

"Vi skal bare gøre dét, den siger, vi skal gøre – så i stedet for at holde øje med tilberedningen, kan vi lave noget andet," supplerer ernæringsassistent Helle Ejsing Madsen, der også peger på en stor tidsbesparelse i rengøringen, fordi maden ikke brænder på – heller ikke mælke- eller æggeretter. Og det på trods af at temperaturen når 200°C på 90 sekunder – helt jævnt fordelt. Helle glæder sig også over, at den nye teknologi giver større frihed til at vælge, hvad de enkelte plejecentre vil servere.

"Tidligere fik vi maden leveret til færdiggørelse fra Elbokøkkenet, der er Kolding Kommunes centrale produktionskøkken. Og her laver de f.eks. en rigtig god sovs, så det giver ikke mening, at vi bruger tid på at tilberede sovs 8 forskellige steder.Derfor får vi stadig leverancer fra det centrale køkken, men en nystegt karbonade smager nu bedre end en opvarmet. Og med det nye udstyr er vi ikke afhængige af, om Elbokøkkenet har flæskesteg på menuen, når det nu er dét, én af beboernes ønsker sig på sin fødselsdag," forklarer Susanne og Helle, der kan se tilbage på en spændende renoveringsproces, som har givet et helt særligt sammenhold mellem køkkenmedarbejderne på tværs af plejecentrene.

Grundig planlægning

I tre år havde en renovering af de ældre køkkener været på tegnebrættet, og bevillingen fra ministeriet samt supplerende midler fra kommunen gjorde nu en opgradering til egentlige produktionskøkkener muligt.

"Sammen med ingeniøren tog vi på besøg hos et par storkøkkenleverandører for at hente inspiration. Hos BENT BRANDT hørte vi for første gang om RATIONAL VarioCookingCenter," fortæller Susanne.

"Vi kender RATIONAL som ovn, og nu gav den identiske opbygning af display og programmer på de to enheder ny mening. Samtidig blev vi introduceret til den nye generation af blæstkølere, der gør det meget nemmere for os at overholde lovens krav for opbevaring af middagsrester og kød."Nye tegninger blev udarbejdet med det pladsbesparende VarioCookingCenter integreret med nyt og eksisterende inventar, og en detaljeret plan for ombygning hen over sommeren 2017 blev udarbejdet. De 8 køkkener lukkede i 4 måneder, hvor maden imens blev leveret fra Elbokøkkenet og eksterne køkkener i området.

Uddannelse i nye vaner

Som nævnt fik alle 35 medar-bejdere oplevet RATIONAL VarioCookingCenter i en produktion, der mindede om dagligdagen i Kolding, før valget blev truffet. Også efterfølgende har medarbejderne været meget involverede i opstarten.

"Der var mange nye arbejdsgange, som skulle introduceres, og det krævede overvindelse hos mange at overlade så meget til teknologien," siger cheføkonomaen. "Især var rødt kød stegt over nat til heftig debat – indtil de smagte resultatet. Det var mørt som smør."

Alle medarbejdere startede med undervisning i de grundlæggende funktioner. 3 måneder senere blev der fulgt op med RATIONAL-kurser med inspirationskonsulent Dennis Rafn fra BENT BRANDT og lærerig viden fra GRAM om blæstkølerens muligheder. Nyansatte medarbejdere uddannes i RATIONAL i demokøkkenet hos BENT BRANDT, for grundig undervisning er en forudsætning for succes, er Susanne og Helle enige om.

Efterfølgende har alle medarbejderne været på en samlet tur rundt til alle de 8 køkkener. Man har også indført en 'Smagens Dag', hvor både køkken- og plejepersonalet sammen med en række beboere i samlet flok har været på bl.a. Gram Slot til læring om økologi og efterfølgende tilberedning af råvarerne hjemme i køkkenet.

Så i Kolding er ministeriets intentioner med puljen til fulde opfyldt med de nye rammer for produktion af mad på de enkelte plejecentre.

Ja, det er næsten for godt til at være sandt…