Artikel
01.03.2019

Når 3 bliver til 1

Hospitalskøkkenet på det nye supersygehus i Skejby er et af Danmarks største. Det meste inventar og udstyr er genbrug fra 3 tidligere køkkener, men køl, frost og madkværne er nyeste teknologi. Det har været en kæmpe opgave for projektafdelingen hos BENT BRANDT.

Den 3. oktober 2018 flyttede medarbejdere og produktion fra hospitalskøkkenerne i Risskov og det gamle Amtssygehus til den halve plads i små rum fordelt på 3 etager i det aldrende køkken på Kommunehospitalet. Her skulle der i 7 uger laves mad til 1.150 indlagte plus 2.000 ambulante patienter og pårørende samt et hospitalspersonale på 12.000.

I mellemtiden blev det meste udstyr, grej og service fra de nedlagte køkkener demonteret, flyttet, klargjort og genopstillet i en 4.700 m2 ny bygning i Skejby – det nye centralkøkken på Aarhus Universitetshospital. Den sidste aften – efter aftensmaden – handlede det om at få udstyret fra køkkenet på Kommunehospitalet inklusiv opskrifter, råvarer og køkkentøj flyttet.

Kl. 5 næste morgen var alt på plads i det nye køkken i Skejby. Forud var gået mere end 2 års minutiøs planlægning. Projektleder Jesper Bruun fra BENT BRANDT fortæller:

Når genbrug giver mening

"Køkkenet er bygget af KPC for Region Midt som et OPS, Offentligt-Privat-Samarbejde, og entreprenørfirmaet tog os med på projektet fra starten sammen med arkitekterne. Storkøkkenkonsulent Dorthe Hansen tog sig af den overordnede disposition som sparringspartner for cheføkonoma Bente Sloth. På den baggrund gik vi i gang med at vurdere og registrere tekniske specifikationer på alt udstyr i de 3 eksisterende køkkener – fra maskiner til borde og transportmateriel. Der var tale om ca. 170 stk. maskiner, hvoraf nogle kunne være mere end 30 år gamle, men velfungerende, så det gav ingen mening blot at købe nyt. Helt nyt udstyr ville koste 30-40 mio. kroner," forklarer projektlederen.

Det var et kæmpe puslespil for folkene i projektafdelingen hos BENT BRANDT. Efter udvælgelsen af det udstyr, der skulle flytte med, omfattede opgaven detailprojektering af alle installationer, koordinering med de involverede håndværkere, logistik, demontering, flytning, klargøring og installation.

Fremtidssikret køleanlæg

Men det var ikke kun genbrugt udstyr, der mødte de 100 Køkkenmedarbejdere. 15 nye kølerum på i alt 215 m2 og 4 frostrum på samlet 79 m2 er centralt placeret ved de enkelte køkkenfunktioner, som også omfatter bageri og slagteri. Med bæredygtighed som et nøgleord for hele køkkenets profil er kølesystemet skabt med det nyeste, fremtidssikrede kølemiddel, CO2.

Kompressorerne til det store køleanlæg er placeret på taget af bygningen, og anlægget er dimensioneret med overkapacitet, så det kan klare selv den varmeste sommer.

Bæredygtig og attraktiv

Det er slut med at sende biodynamisk køkkenaffald til destruktion fra hospitalskøkkenet. Nu findeler 2 affaldskværne køkkenaffaldet og sender det ved hjælp af en ny, driftssikker teknik med trykluft til en nedgravet tank, hvorfra det afhentes til biogasproduktion. Investeringen er tjent hjem på 3-4 år.

Bente Sloth betragter i det hele taget bæredygtig teknologi og gode hjælpemidler, der kan lette arbejdet, som vigtige for at skabe en attraktiv arbejdsplads. Hjælpemidler som bl.a. salatslynge, hvidkålsskærer og et blødtvandsanlæg, der sparer tid og rengøringsmidler samtidig med, at det giver bedre styr på hygiejnen.

Det væsentligste: maden!

For cheføkonomaen har det været nogle hårde, men meget spændende og udfordrende år, der trods krav om besparelser på 7,5 mio. kroner årligt handler om at skabe et nyt økonomisk bæredygtigt centralkøkken, hvor drift og omsætning på 100 mio. kroner hviler i sig selv. Samtidig handler det om, at personale fra 3 forskellige køkkener finder sammen om dét, der er det væsentligste for Bente Sloth: Maden!

"Vi laver al mad fra bunden, og 75% er økologisk. Det bliver til 1.200 tons om året, og jeg drømmer om, at vi kommer endnu tættere på patienterne, fordi madomsorg er en meget vigtig del af behandlingen," siger cheføkonomaen, der flere gange dagligt sender lange korteger af madcontainere på en 1,7 kilometer lang køretur. Det sker i den
transportkorridor, der forbinder køkkenet med alle afdelinger på supersygehuset.

Bente Sloth roser samarbejdet mellem alle parter i etableringen af det nye centralkøkken, hvor 3 køkkener blev til 1.

Som en del af det OPS, Offentlig-Private-Samarbejde, KPC har indgået med Region Midt, overtager BENT BRANDT i de næste 15 år ansvaret for drift og ajourføring af det store køleanlæg.

CO2 er fremtidens miljøvenlige kølemiddel

Når CO2 anvendes inden for køl, er den naturlige gas et meget effektivt kølemiddel. Kølemidlet CO2 udvindes fra atmosfærens overskydende CO2 – dermed er der gevinst både for naturen og for økonomien.

CO2 kølemidlet har en miljøpåvirkning/GWP (Global Warming Potential) på stort set 0 og er derfor ikke belagt med afgifter. Til sammenligning har R404a en GWP-værdi på 4.000.

CO2 køleanlæg viser sig i de fleste tilfælde at være den økonomisk mest fordelagtige løsning, da de typisk leveres som inverteranlæg, hvor ydelsen tilpasses det aktuelle behov – dermed opnås en energibesparelse.