Artikel
25.09.2023

Frivilligt engagement

Det hedder ikke ’Frivilligt arbejde’ i fremtiden, mener stifter af Det Kærlige Måltid, Charlotte Thyberg. Det er et projekt, hvor frivillige laver mad til sygdomsramte familier, og der er rift om pladserne i køkkenet. Arbejdet giver mening, køkkenerfaring og et unikt fællesskab på tværs af alder og baggrund. Og så er det fleksibelt…

Danmark er verdensmester i frivillighed. Seneste undersøgelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet viser, at 4 ud af 10 danskere har udført frivilligt arbejde i 2020, og efterspørgslen og konkurrencen stiger. Mange organisationer er afhængige af den frivillige stab, og én af dem er non profit organisationen Det Kærlige Måltid, der startede i Aarhus i 2019, to år senere i Aalborg og snart i Odense. Hvad er det, der gør, at Charlotte Thyberg ser med fortrøstning på ucces og bemanding i køkkenet i fremtiden? Her er hendes forklaring …

Fleksibilitet - ikke faste vagter

Mange frivillige binder sig til at yde en indsats i længere tid – som f.eks. trænere i idrætsklubberne. Vi har succes med, at de frivillige kan melde sig til for enkelte eller flere dage i de kommende ugers vagtplan, og det tror vi er fremtiden. Så kan det indpasses i studier eller i et aktivt pensionistliv.

Engagement - ikke kun arbejde

Vi bruger meget tid på at fortælle om vores projekt på bl.a. gymnasier og studiestartmesser. Her møder vi rigtig mange unge, der gerne ’vil gå til noget’, der er meningsfuldt. Vi får også fortalt, at man kan lære noget om råvarer, ernæring og om at lave mad fra bunden, og man kan blive teamleder og få ansvar. Jeg fortæller også, at køkkenet er et rigtig godt sted for sårbare unge, fordi der opstår en rigtig rar og tryg stemning, som giver de bedste betingelser for et inkluderende og meningsfyldt fællesskab.

Første møde er vigtigt

Ca. 60% af vores frivillige er unge mellem 15 og 25 år – en fjerdedel hører til gruppen af sårbare. De sidste 40% er ’voksne’ eller pensionister med tid til overs. Der er også flere, der kommer fra familier, som tidligere har modtaget måltider. Hver uge ledsages måltidsleveringen af et håndskrevet kort fra de frivillige som har stor betydning for modtagerne. Ofte får de frivillige en kærlig hilsen tilbage fra modtagerne, hvor de udtrykker deres taknemmelighed for deres omtanke og engagement i køkkenet.

Arbejdet i køkkenet

I Aarhus stiller kommunen et professionelt køkken til rådighed tirsdag og onsdag eftermiddag. Her arbejder 10 frivillige, en køkkenansvarlig og en frivilligkoordinator sammen om at lave 4 hovedmåltider til hele familien og en suppe til den syge samt dessert hver anden uge. De ’voksne’ er de første, der møder tirsdag og prepper råvarerne, så de er klar, når de unge kommer. Ved 19-tiden er dagens arbejde slut, og så er der også blevet holdt en pause med snak, hygge og lidt undervisning i bl.a. bæredygtighed, råvarer og ernæring. Onsdag skal retterne vejes i portioner og pakkes i køletasker, som afhentes kl. 17.30 af De Kærlige Bude, der er frivillige, som i egen bil kører ud med maden til modtagerne.

Maden

Vi laver sunde, indbydende og farverige måltider, der blot skal varmes. Vi køber langt de fleste råvarer, men vi får doneret bl.a. fisk, kylling og olier. Vores menuer er sat i system i et årshjul med en fast menu, som følger årstiderne. Derudover har vi fokus på FN’s Verdensmål 12 - Ansvarligt Forbrug og Produktion, hvilket betyder, at vi arbejder med at reducere mængden af madspild. Det gør vi ved at modtage overskudsvarer, som bliver til ekstra måltider til modtagerne.

Økonomien

Vi er en non profit organisation. 67% af vores indtægter kommer fra fonde, og foruden min egen indsats har vi en fundraiser ansat 2 dage om ugen. Vi skal hele tiden have fokus på at finde nye samarbejdspartnere og ser en positiv udvikling i virksomheder, der ønsker at støtte op om Det Kærlige Måltid. De ser værdien i at engagere sig selv og sine medarbejdere i et meningsfyldt projekt. Samtidig arbejder vi på at få flere private donationer.

Fremtiden

Jeg tror på, at det frivillige engagement er fremtiden. Meningsfulde, fleksible projekter kan sikre os en stærk tilslutning. Mange unge er opmærksomme på, at et frivilligt arbejde som det i Det Kærlige Måltid tæller på deres CV. Og det signal, det sender om ansvarlighed, tror jeg har stor værdi blandt flere og flere arbejdsgivere, der selv ønsker et større fokus på en ansvarlig profil.

Jeg håber, at ’Det Kærlige Måltid’ udbredes til endnu flere byer. I Aarhus rykker vi ultimo 2024 ind i et funklende nyt køkken på Sydhavnen. Her kan vi lave mad til endnu flere – og forhåbentlig med bl.a. egne grøntsager dyrket på taget. Vi kan invitere skoleelever inden for til læring, og samtidig drømmer jeg om, at vi får et samarbejde med jer fra de professionelle køkkener med besøg af dygtige gæstekokke.

Det Kærlige Måltid

Det Kærlige Måltid er en non profit organisation, hvor primært unge frivillige i fællesskab laver måltider til familier, der er ramt af en akut midlertidigt livstruende sygdom eller traume – foreløbig i Aarhus og Aalborg. I 2022 brugte 238 frivillige i alt 5.804 timer på at lave 20.781 måltider til 591 personer i 284 familier.